Pædagogik og menneskesyn

Sommerlejrene har eksisteret i 15 år. I den tid har vi opbygget en række traditioner og pædagogiske omgangsformer som har været medvirkende årsag til at lejrene er blevet en højt skattet succes for de fleste af de voksne og børn der har deltaget.
De pædagogiske traditioner kan udtrykkes med nogle af følgende udsagn:

Vi ser forskellighed som en styrke
Plads til alle,  og rummelighed er rodfæstede principper på lejren
Programmet og aktiviteterne holder os sammen heraf kommer rummeligheden

Programmet skal være spændende og fuld af udfordringer
Vi lægger vægt på fællesskab
Konflikter skal løses når de opstår
Der er en rigelighed af omsorg og voksen pædagogisk støtte
Kærlighed og krav går hånd i hånd
Når vi er sammen om at skabe et produkt stiger kammeratskabet
Vi går efter oplevelsen af at overvinde sig selv
Alle kan bidrage også til de daglige praktiske gøremål
Det gælder ikke om at få ret, men at finde en løsning
Alle har kreative evner og de skal bruges

Sommerlejr 2014 I Hellebæk. * Nordre Strandvej 95 * 3150 Hellebaek * Tlf: 49708636 * Fax:49708855 * E-mail:info@hellebaek.dk