Internationalt miljø

En del af de voksne på sommerlejren 2015 er frivillige, der kommer fra forskellige steder i verden. Fra Østeuropa, USA, Zimbabwe, Sverige, Tyskland mfl. Det betyder at der er et internationalt miljø hvor der ind imellem tales engelsk. For mange af deltagerne i lejren virker det som inspiration til at blive dygtigere til fremmesprog. De der vil kan komme til at træne sig i at tale engelsk dagen lang. Blandt de voksne er der dog altid nogen der taler dansk i nærheden.

De børn og unge, der deltager i lejren kommer også fra forskellige lande. Et år talte vi at der blandt voksne og deltagere var mennesker fra 17 forskellige lande.

Sommerlejr 2014 I Hellebæk. * Nordre Strandvej 95 * 3150 Hellebaek * Tlf: 49708636 * Fax:49708855 * E-mail:info@hellebaek.dk