Børn og unge med særlige behov

Vi er vant til at tage os af børn og unge med særlige behov f.eks. ADHD, Autisme Spektrum Forstyrrelser, sociale tilpasningsvanskeligheder eller emotionelle vanskeligheder. Vi har den fornødne pædagogiske og psykologiske erfaring og træning til at tilrettelægge forløb, omsorg og formgivning af det sociale miljø på lejren så de børn og unge, der har behov for det får den særlige omsorg, som de nu kræver samtidig med at de får glæde af fællesskabet med de øvrige deltager i lejren. I vores pædagogik lægger vi vægt på det hele menneske så børn og unge med vanskeligheder ikke bliver identificeret med deres handikap men først og fremmest med alle deres meneskelige kvaliteter.  Både fra lejren og fra den daglige skoledrift har vi erfaringer med at skabe en vellykket sammenhæng for børn og unge med ADHD, autisme spektrum forstyrrelser og andre vanskeligheder.

Sommerlejr 2014 I Hellebæk. * Nordre Strandvej 95 * 3150 Hellebaek * Tlf: 49708636 * Fax:49708855 * E-mail:info@hellebaek.dk